reede, 26. september 2008

Teema: Kool

Annemari Pruul 6 klass pencil, pliiats
Annemari Pruul 6 klass scissors, käärid
Annemari Pruul 6 klass computer, arvuti
Annemari Pruul 6 klass chair, tool
Piret Pruul 8 klass ruler, joonlaud
Piret Pruul 8 klass pencil, pliiats
Piret Pruul 8 klass scissors, käärid
Piret Pruul 8 klass dining room, söökla
Piret Pruul 8 klass class, klass
2008/2009
1. pencil pliiats
2. ruler joonlaud
3. desk koolipink
4. computer arvuti
5. test kontrolltöö, test
6. class klass
7. chair tool
8. scissors käärid
9. school bag koolikott
10. dining room söökla

Teema:Kool

Annemari pruul 6.klass school bag koolikott
Annemari 6.klass test, kontrolltööPiret Pruul 8.klass ruler, joonlaud
Piret Pruul 8.klass chair,tool

Piret Pruul 8.klass pencil, pliiats
Piret Pruul 8.klass desk, koolipink
Piret Pruul 8.klass computer, arvuti
Piret Pruul 8.klass test, kontrolltöö, test
Piret Pruul 8 klass school bag, koolikott

pühapäev, 21. september 2008

On alanud uus kooliaasta ja uued projektitegemised

Juba on toimunud koolisisene projekti teostajate koosolek, kus koostasime tegevuskava, seadsime käesoleval õppeaastal toimuva sihid. Tegevusekavva oleme võtnud partnerkoolide keele õppimise. Anname endast parima, et projekt ka õpilastele vilja kannaks. Kooli - teemalised sõnad on meie poolt saadetud ja ka projekti kodulehel üleval. Juba meie õpilased joonistavad usinasti. Kohe nimetamisväärselt tubli on Piret Puul. Tema üksi ei joonista ilusasti ja korrektselt, aga näitab ka suurt huvi selle tegevuse vastu. Üldse on kaheksanda klassi neiud selles küsimuses väga tublid. Ise käivad minult sõnu küsimas. Ja peagi alustame poistega - Henri ja Tauriga - arvutitöötlust. Kõigile nimetatutele õpilastele KIITUS!

neljapäev, 22. mai 2008

Aitäh ilusa kohtumise eest!


Täna toimus projektipartneritega lõpupiknik, millele eelnes nii öelda Kuressaare - päev. Kultuuriline ekskurss Kuressaare linnas, poodlemine ning lõõgastav ujumine SPAs. Õhtusel üritusel jagasime vastastikuseid tänusõnu koostöö eest, külalislahkuse, sõbralikkuse ... eest. Sooja tunde jättis tänane lõpupiknik, millest võtsid osa kõik kolleegid, grupp meie õpilasi, suhtlesime nii saksa, inglise ja ungarlastega isegi vene keeles.
Hommikul varakult asuvad sõbrad koduteele. Soovime neile ilusat koduteed ja toredaid taaskohtumisi järgnevatel projektiüritustel.

kolmapäev, 21. mai 2008

Reis ümber Saaremaa

Pärast hommikusööki istusid külalised bussi ja alustasid reisi ümber Saaremaa. Õpetaja Marinaga oli ka Vello Pütsep, kes oli giidiks. Merle Lepikul oli kaasas ka videokaamera, et jäädvustada nähtut - kuuldut. Õhtupoolikul istuvad meie ja külalisnoored ühises ringis, tuntakse end vabalt ja mõnusalt.

teisipäev, 20. mai 2008

Imeilus päev!

Külalised olid nõus meile autogramme jagama, tehes seda puutetundlikul tahvlil. Aitäh!
Päike särab, majas sõbrad - mis siis veel päeva paremini mõjutaks! Tänane projektipäev kujunes pidulikuks, samas ka töiseks.Aktusel tervitas direktor külalisi, õpilased Mihkel ja Sander tegid kokkuvõtte meie Comeniuse tegemistest kuude kaupa, õpilased esitasid väikese kontserdi. Koguneti loodusklassi, kus anti ülevaade Eesti Vabariigist, Saaremaast ja koolist lähemalt. Esinejateks olid Mihkel, Sander ja Marten. Arvutiklassis toimus külalisõpilastega nö digilauatund. Õpetajatega rääkisime aga e-koolist mitmest rollist lähtuvalt. Töökoosolekul arutati, kuidas kujuneb projekti lõputöö. Mõtteid oli väga häid. Innovaatiline keeleõpe on audiovisuaalne. Pärast kosutavat eestimaist lõunatamist jätkus tegevus Sõrve-ekskursiooniga. Päeva jääb meenutama rohked fotod ja videod. Head vaatamist!
Suured tänud meie kooli hakkajatele poistele ja tüdrukutele. Mihkel, Marten, Sander, Enri, Tauri, Piret, Senta, Annemari- SUUR AITÄH! TE OLITE VÄGA TUBLID!
The sun is shining, guests in the building - what else would influence the day! Today's project day turned ceremonial, at the same time expeditious. The headmaster greeted the guests, students Mihkel and Sander made an overview of our Comenius activities for each month, students performed a small concert. People gathered into the Chemistry/Physics class, where an overview was given about the Republic of Estonia, Saaremaa and the school. The presenters were Mihkel, Sander and Marten. There was a so-called digital board lesson for the guest students in the Computer class. We talked with the teachers about e-school using different roles(staff members, teachers, parents and students). At the meeting we discussed how will the project end. There were many good thoughts. Innovative language education is audiovisual. After a healthy Estonian lunch the activity continued with an excursion to Sõrve. The day will be reminded by many photos and videos. Have fun watching!Gratitude to our school's boys and girls. Mihkel, Marten, Sander, Enri, Tauri, Piret, Senta, Annemari- BIG THANKS! YOU WERE ALL GREAT!

esmaspäev, 19. mai 2008

Külalistele vastu

Juba varahommikul sõitsid direktor Marika Pütsep ja õppealajuhataja ja projekti koordinaator Marina Maasik Tallinnasse külalistele vastu. Ikkagi meretagune elu. Kindlasti on nüüdseks meie head Comeniuse-sõbrad pärale jõudnud. Külalised seavad end mõnusasti Tehumardi puhkekülas sisse, puhkavad reisiväsimusest... ja homme kohtume juba Salme põhikoolis. Kui nad vaid teaksid, kuidas neid oodatakse! Sama meeliülendav tunne oli sügisel Ungaris külas viibides. Head sõbrad Ungarist, Norrast ja Rootsist! Te olete oodatud!
Siinjuures annan ülevaate homsest tegevuskavast. Üldiselt püüan selle nädala tegevusi kajastada ka külalistele arusaadavas keeles, tehes seda inglise keeles Marten Tarkini abil. Seda enam, et Tehumardi puhkekülas on Wifi kasutusvõimalus.
In the earlymorning the director and the project manager went to Tallinn to meet the guests. Hopefully our kind Comenius friends have been arrived allready. Our guests stays in the Tehumardi guesthouse and tommorrow we will meet in the Salme school. If they would know how much we wait the moment to meet them. We felt realy nice feelig when we were in Hungary. We want to say that you are welcome.
Here I give an overview for tomorrow's plan of action. Generally I try to make it understandable to our guests in a common language - English - with the help of Marten Tarkin. Moreover, there are WiFi capabilities in Tehumardi.

teisipäev, 13. mai 2008

Toimus viktoriin

Üldiselt on meie koolis "jõukatsumine" teadmistes traditsiooniks saanud. Kõik on huvitatud silmaringi laiendamisest. Aga sedapuhku toimus meie projektisõprade - teemaline viktoriin. Kõik see, mille kohta olid varem väljas stendid, kõik see, millega esineti erinevate sõprusriikide päevadel, tuli täna taas meelde tuletada ja viktoriiniküsimustele vastused leida. Iga klass oli väljas ühe kuueliikmelise võistkonnaga. Tore on see, et ka algklassiõpilased said oma koondvõistkonnaga osaleda. Küll kõige pisemad ja nooremad, kuid vastuste andmisel mitte väga nõrgad. Viktoriini küsimused haarasid ka üldse meie projektitegemisi. Küsiti näiteks: kes on meie koolis projekti koordinaator, mis on projekti nimi, kes on aktiivsemad õpilased selles osalemas jms. Ürituse fotograafid olid Enry Tiitson ja Tauri Põlluäär, mõlemad on 5. klassi poisid.
Nüüd on jäänud veel loetud päevad, mil meie õpilastel on võimalus kohtuda just nende maade eakaaslastega, kelle kultuurist, geagraafiast, ajaloost jms oleme seni palju lugenud ja uurinud.

Head projektipäeviku sirvimist ja kodulehe lugemist! Ootan ka teemakohaseid (toit)joonistusi veel. Avaldan kiitust väga aktiivsele ja tublile joonistajale Piret Pruulile! Ootan aga joonistusi kõikidelt!
/strong>

pühapäev, 11. mai 2008

Kohtumine projekti partneritega

19.-23.maini on meil koolis külalised Ungarist, Roostist ja Norrast. Ettevalmistus projekti partneritega kohtumisürituseks on käinud mitmeid kuid. Planeerimine, mitmel erineval tasandil läbirääkimised, töökoosoleku kavandamine, õpilasürituste organiseerimine ja muu sarnane tegevus on olnud projekti koordinaatori ja direktori töö sisuks. Kindlasti nad kaasasid sellesse ka huvijuhi, majandusjuhi.

Soovime endile edu suurürituse õnnestumiseks!
Külalistele aga TERE TULEMAST SALME KOOLI SAAREMAALE!

kolmapäev, 30. aprill 2008

Sõna on Kooli Pressi toimetajal Karin Visnapuul

Norra Päev

29. aprillil oli meie koolis Norra päev. Selleks päevaks oli iga klass otsinud veidike materjali mõne Norraga seotud teema kohta. Näiteks 3.klass uuris Norra koolisüsteeme ja 8. klass tegeles Norrast pärit kuulsate maadeuurijatega. Algklassides tegeleti üldiselt väga palju trollidega. Nagu võis näha ka nende lustakatest ettevõtmistest. Aktusel esines meile algklasside näitering ühe näidendiga, mis oligi trollidest. Samuti jutustasid 4. klassi õpilased meile trollide elust, kommetest ja sellest, kuidas kõige paremini trolle leida Norrast ülesse. Norra ongi ju tuntud kui trollide maa. Peale selle esines ka 8. klass lühikeste ettekannetega Norra maadeuurijatest. Alates kõige esimesest, Erik Punasest, lõpetades Thor Heyerdahliga.
Peale selle muutis meie päeva eriliseks see, et meil käis ka külalisi. Esimene neist oli Madli Ohaka. Tema on MTÜ Norra Sõbrad, üks liige. Tema käis meile rääkimas Norra maadeuurija Thor Heyerdahlist. Meile näidati slaidishowd tema elust, kuid see polnud kõik. Tal oli kaasas ka DVD selle mehe retkest. Kuid see ei olnud mingi tavaline film. Film oli puhtas norra keeles. Mõnel meist avanes võimalus esimest korda kuulata norra keelt. See oli väga huvitav ja erines üsna palju meie keelest. Film oli must-valge. Külas käis meil ka Ane KjØlås. Tema tuli meile külla Norra saatkonnast. Tema suust kuulsime me samuti ehtsat norra keelt.
Ka meie kooli sööklast õhkus Norra hõngu. Nimelt oli kokk meile valmistanud traditsioonilist Norra rahvustoitu. Selle õiget nime ma ei teagi, aga jällegi meie eesti rahvustoidudega võrreldes oli see eriline maitseelamus. Vahetundide sisustamiseks lasti Kooli Raadiost meile norra muusikat.
See päev oli väga tore ja huvitav ning samuti ka hariv vaheldus meie tavalisele koolipäevale. Kuna iga asi peab kord lõpema, siis mõne comeniuse projekti riigi uurimist ja tutvunist enam ei tule, aga varsti on meie kooli oodata ka külalisi nendest riikidest. Seega jääme huviga ootama.

Karin Visnapuu
8.klass
Kooli Pressi toimetaja

teisipäev, 29. aprill 2008

NORRA päeval

Norra kuu kulminatsioon

Täna näitasid meie kooli õpilased seda, mida nad olid klassides Norra kohta teada saanud.
 • Kaheksanda klassi õpilased Mihkel, Kaspar, Ahto, Tiina, Karin ja Enrico esinesid referaadiga maadeuurijatest,
 • 4.klassi tüdrukud poisid olid Trollid ja tutvustasid Trollide lugusid,
 • kolmanda klassi Eerik Poopuu ja Markus Treirat esitasid kokkuvõtte oma klassi teemast - haridusest,
 • Gerlin Kruuser luges Krista Aaviku (meie koolitädi) luuletust... .
 • Klassides on välja pandud vastavateemalised stendid.
 • Norra päeva suurüritusele olid taas kutsutud külalised. Sedapuhku Norra saatkonnast ja MTÜst Norra Sõbrad. 7. ja 8.klasside õpilased kuulasid loengut maadeuurijatest ja vaatasid norrakeelset filmi
 • Salme kooli KooliPressi toimetajalt Karin Visnapuult ootame sellekohast kirjutist.
Avaldame kiitust õpilastele aktiivse kaasalöömise ja edukate esinemiste eest! Avaldame tänu õpetajatele, kes oma aines õpilaste silmaringi laiendasid ja Norrat süviti tutvustasid!
Selle ürituse fotod on slaidshous ja videomaterjaliga saab ka peatselt tutvuda.
Projektitegemisi jätkub veel kooli lõpuni. Täna saabusid Ungari sõpradelt uued sõnad. Nüüd on teemaks sport. Mis muud, kui pintsel või arvutihiir kätte ja jälle usinasti joonistama. Toogu kaunis kevadpäike kõigile joonistajatele häid ideid piltsõnastiku täiendamisel.

kolmapäev, 9. aprill 2008

Norra kuu

Norraga tutvumise kuul on taas klassid valitud teemadega tutvumas. Vahvaid loodusvideosid on ülal ka 3.klassi veebilehel, mille vastu on õpilaste hulgas suur huvi. Siin pakun võimaluse aga tutvuda Norra interaktiivse kaardiga. Keeleoskajal on võimalus ka lisainfo saamiseks.
Ühine Norrat tutvustav kooliüritus seisab meil ees.

kolmapäev, 26. märts 2008

teisipäev, 25. märts 2008

Tutvusime Rootsimaaga

Sel kuul õpiti tundma Rootsi kirjandust, sümboolikat, geograafiat jne Tore oli jälgida Pipsid, nende tantsu, Karlssonit tembutamas. Üritus oli meeleolukas.

esmaspäev, 24. märts 2008

VAHEKOKKUVÕTE COMENIUS PROJEKTI TEGEMISTEST

MEIE PROJEKT KOOSTÖÖS NORRA, ROOTSI JA UNGARIGA KANNAB PEALKIRJA ‚’KEELESILDADE EHITAMINE’’ JA LÕPP-PRODUKTINA VALMIB 4-KEELNE SÕNARAAMAT. SÕNASTIKU KOOSTAMINE JA PILTIDE JOONISTAMINE VASTAVALT TEEMADELE KÄIB PIDEVALT. OTSUSTASIME KOOLIS, ET LISAKS SELLELE IGAPÄEVASELE TÖÖLE ÕPIME LÄHEMALT TUNDMA KA MEIE PARTNERITE KODUMAAD JA KULTUURI. KUNA ESIMENE PARTNER- RIIK OLI UNGARI, MIDA KÜLASTASIME NOVEMBRIS, SIIS SAIGI VALITUD UNGARI ESIMESEKS RIIGIKS MILLEGA LÄHEMAT TUTVUST TEHA. KUULUTASIME VEEBRUARI KUU UNGARI KUUKS MEIE KOOLIS. SEE TÄHENDAS SEDA ET IGA KLASS SAI ÜLESANDE UURIDA ÜHT LÕIKU UNGARIST JA HILJEM PIDI SEDA TUTVUSTAMA KOGU KOOLILE. 1. JA 2. KLASS UURISID UNGARI SÜMBOOLIKAT JA KUULASID KLASSIJUHATAJA REISIMULJEID UNGARIST. 3.KLASS LUGES UNGARI MUINASJUTTE JA JOONISTAS NENDE PÕHJAL.4.KLASS UURIS UNGARI RAHVARIIDEID, 5.KLASS TEGI TUTVUST UNGARI RAHVUSKÖÖGIGA, 6.KL TEGI TUTVUST UNGARI KIRJANDUSEGA JA KÜLASTAS TEATRIETENDUST ‚’PAL-TÄNAVA POISID, 7.KL UURIS UNGARI HELILOOJAID JA MUUSIKAT, 8.KL TEGI TUTVUST UNGARI GEOGRAAFIAGA JA 9.KL UNGARI KUNSTIGA. IGA KLASS TEGI OMA UURIMUSEST KA SEINALEHELE KOKKUVÕTTED TEISTELE VAATAMISEKS JA LUGEMISEKS. SELLEKS TÖÖKS OLI AEGA ÜKS KUU.
JA SIIS SAABUS TEISIPÄEV 26.VEEBRUAR, MIS OLI KUULUTATUD UNGARI PÄEVAKS MEIE KOOLIS. KOOLI KOKK VALMISTAS SEL PÄEVAL UNGARI ÜHT RAHVUSROOGA TOKANY’T, MIS KOOSNEB RIISIST JA SEALIHAST KASTMES. PÄRAST TUNDE TOIMUS PIDULIK AKTUS- KUHU OLID KUTSUTUD KA KÜLALISED. KÜLLA TULID MEILE- DR. GYULA DAVID , KES ON TALLINNAS ASUVA UNGARI INSTITUUDI DIREKTOR JA TARTU ÜLIKOOLI ÜLIÕPILANE MARIE SAARKOPPEL, KES ÕPIB UNGARI KEELT JA KULTUURI. DR. GYULA DAVID RÄÄKIS MEILE UNGARI INSTITUUDI TEGEMISTEST JA ÜRITUSTEST, MIDA NAD EESTIS KORRALDAVAD. MARIE SAARKOPPEL RÄÄKIS KEELEÕPPE VAJALIKKUSEST JA VÕIMALUSTEST NING ÜHESKOOS PROOVISIME KA MÕNDA UNGARI KEELSET VÄLJENDIT JA SÕNA ÕPPIDA. SEEJÄREL SAID SÕNAJÄRJE MEIE KOOLI ÕPILASED, KES TUTVUSTASID OMA VEEBRUARI KUU JOOKSUL TEHTUD TÖID UNGARIST. ALGKLASSI LAPSED LAULSID UNGARI HELILOOJATE LAULE. 5. JA 6.KL OLID TEINUD DRAMATISEERINGU UNGARI KIRJANDUSE AINETEL. KA KÕIKI SEINALEHTI OLI VÕIMALUS VAADATA. PÄEV LÄKS IGATI KORDA JA ÕPILASED SAID TEADA PALJU UUT JA HUVITAVAT.
MÄRTSIKUU ON KUULUTATUD ROOTSIGA TUTVUMISE KUUKS. MAIKUUS TOIMUB VEEL VIKTORIIN, KUS TULEB NÄIDATA OMA TEADMISI PARTNER- RIIKIDE KOHTA.
JA MAI LÕPUS OOTAME KÕIKI PARTNEREID KÜLLA, ET NEILEGI NÄIDATA, MILLEGA OLEME VAHEPEAL TEGELENUD.
PROJEKTI KOORDINAATOR MARINA MAASIK

SUMMARY OF COMENIUS PROJECT ACTIVITIES

OUR PROJECT WITH NORWEGIAN, SWEDISH AND HUNGARIAN PARTNERS HAS THE TITLE ‚’BUILDING LANGUAGE BRIDGES’’ AND FINALLY WE HAVE TO PUBLISH A DICTIONARY IN 4 LANGUAGES. COMPILING THE DICTIONARY AND DRAWING AND PAINTING ARE OUR EVERY DAY ACTIVITIES. BESIDES IT WE DECIDED TO STUDY THE CULTURE AND COUNTRIES MORE THOROUGHLY. AS THE FIRST COUNTRY WE VISITED IN NOVEMBER WAS HUNGARY THEN WE CHOSE HUNGARY TO BE THE COUNTRY WHICH CULTURE WE ‚LL STUDY FIRST. FEBRUARY WAS DECLARED TO BE THE MONTH OF HUNGARY. IT MEANT THAT EVERY CLASS GOT A TASK TO STUDY SOMETHING ABOUT HUNGARY AND AT THE END OF THE MONTH REPORT IT TO THE WHOLE SCHOOL. 1.AND 2.CLASSES STUDIED SYMBOLICS OF THE COUNTRY AND LISTENED TO CLASSTEACHER’S TRAVEL IMPRESSIONS. SHE WAS IN HUNGARY SOME YEARS AGO. 3.CLASS READ HUNGARIAN FAIRY TALES AND DREW PICTURES ABOUT IT. 4.CLASS STUDIED NATIONAL CLOTHES OF HUNGARY. 5.CLASS STUDIED NATIONAL KITCHEN AND NATIONAL FOOD, 6.CLASS STUDIED HUNGARIAN WRITERS AND LITERATURE AND THEY VISITED THE THEATRE WHERE WAS PLAYED ``THE BOYS OF PAL-STREET``, 7.CLASS STUDIED HUNGARIAN MUSIC AND COMPOSERS, 8.CLASS STUDIED GEOGRAPHY AND NATURE, 9.CLASS STUDIED ART AND ARTISTS. AT THE END OF MONTH EVERY CLASS HAD TO MAKE THEIR REPORTS WHAT THEY HAD LEARNED ABOUT AND ALSO MAKE A NOTICEBOARD ABOUT THIS MATERIAL. SO THAT ALL THE STUDENTS CAN SEE AND READ IT. FOR THIS TASK EVERY CLASS GOT ONE MONTH.
AND THEN ARRIVED 26TH OF FEBRUARY, WHICH WAS DECLARED THE DAY OF HUNGARY. SCHOOL COOK MADE HUNGARIAN FOOD- TOKANY WHICH CONSISTS OF RICE AND PORK WITH SAUCE. AFTER THE LESSONS WE HAD A FESTIVE GATHERING. ALSO GUESTS WERE INVITED. THE GUESTS WERE DR GYULA DAVID WHO IS THE DIRECTOR OF HUNGARIAN INSTITUTE IN TALLINN AND MARIE SAARKOPPEL WHO IS THE STUDENT OF HUNGARIAN LANGUAGE AND CULTURE IN TARTU UNIVERSITY. DR GYULA DAVID SPOKE ABOUT HUNGARIAN INSTITUTE, ABOUT THE ACTIVITIES THEY ORGANIZE IN ESTONIA. MARIE SAARKOPPEL SPOKE ABOUT THE NECCESSITY AND IMPORTANCE OF STUDING LANGUAGES. THEN OUR STUDENTS TOOK THE FLOOR AND PRESENTED WHAT THEY HAD DONE DURING THE MONTH. PRIMARY SCHOOL CHILDREN SANG THE SONGS WRITTEN BY HUNGARIAN COMPOSERS, AND 5 AND 6 CLASS HAD DRAMATIZED PIECES OF HUNGARIAN LITERATURE. ALSO EVERYBODY HAD CHANCE TO READ AND LOOK AT THE NOTICEBOARDS EVERY CLASS HAD MADE. THE DAY WAS SUCCESSFUL AND EVERYBODY GOT TO KNOW SOMETHING INTERESTING AND NEW. MARCH WILL BE THE MONTH OF SWEDEN. IN MAY THERE WILL BE A QUIZ, WHERE ALL THE QUESTIONS WILL BE ABOUT OUR PARTNER COUNTRIES.
AND AT THE END OF MAY WE WILL WAIT FOR ALL OUR PARTNERS TO COME AND SEE WHAT WE HAVE DONE MEANWHILE

PROJECT COORDINATOR MARINA MAASIK

neljapäev, 28. veebruar 2008

Ungaripäev pildis

Ungarikuul ungaripäev

Juba jaanuarist alates oli Salme koolis palju - palju tegemisi. Igapäevastele treeningutele ja õpingutele lisandus nö projektikuuks, ungarikuuks, palju toimetamisi juurde. Teisipäeval, 26. veebruaril, aga toimus koolis kokkuvõtlik üritus . See oli päris suurejooneline. Üritust toetas Ungari Instituut.


 • Kohale oli saabunud ka Ungari Instituudi direktor Gyula Dàvidi, kaasas Tartu Ülikooli ungari keelt õppiv tudengist abiline (tõlkimisel) Marie Saarkoppel. Eesmärgiks oli tutvustada Ungarit, kultuuri, kombeid, tavasid. Marie Saarkoppel rääkis meie üheksandale klassile sellest, miks ka ungari keelt tasub õppida.
 • Kohale oli tulnud ka kohaliku ajalehe Oma Saar ajakirjanik Ats Vesiaid, kelle sulest ilmus artikkel ka kohalikus ajalehes.
 • Toimus aktus. Avasõnad ütles projekti koordinaator õp Marina Maasik.
 • Õpilased esitasid kokkuvõtteid oma uurimistöödest: kes geograafiast, kes muusikast, kes kirjandusest, rahvariietest jne.

Mõnedest klassides toimunud tegemistest:

 • 1.klassi õpilased kuulsid oma õpetajalt reisimuljeid Ungarisse
 • kolmandas klassis loeti ungari muinasjutte, joonistati pilte, esitati kokkuvõte loetust,
 • õp Mare Moondu juhendamisel õpiti selgeks paar ungari laulu, mis ka aktusel esitusele tulid.
 • Vahvalt oli õpetaja Tea Merivald dramatiseerinud ungari kirjandust ning 5.-9.kl õpilased selle esitasid.
 • Kõik õpetajad olid mitmete üritustega oma klassielu huvitavamaks teinud
 • Sõna anti külalistele Gyula Da´vidile ja Marie Saarkoppelile.
 • Aktuse lõpuminutid kuulusid tänukirjade ja meenete üleandmiseks. Salme kooli direktor Marika Pütsep tänas külalisi.
Koordinaator Marina Maasik avaldas tänu koostöö eest projektis aktiivselt kaasa löövatele õpilastele ja õpetajatele.

Comeniuse projekt "Keelesildade ehitamine" on õpilaste silmaringi arendamisel ja oskuste andmisel meie kooli toonud uue hoo, innustamaks meid kõiki enam vaatama Euroopasse ning leidma eestlast Euroopast.

Indu ja erksat mõtlemist projekti järgmiste etappide ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks!
Palju tänu huvijuhile, Merle Lepikule, kes seda üritust organiseeris.

Sellest vahvast päevast on ka videofilm valmimas, millest kindlasti ka päevikus teada anname.

pühapäev, 10. veebruar 2008

UNGARIkuu

Alates veebruarist algab meie sõpradekuud. Veebruaris on kõigil õpilastel ja õpetajatel võimalus sügavuti tundma õppida meie sõpru. Nii teeme algust veebruakuus, mil me kõik "oleme Ungari lainetel". Klassidesse või koridorides stendid kajastavad nimetatud rahvuspära, toimuvad erinevad üritused klassides, koolis, kokkamised, etlemised jpms

Annan endast parima, et meie vahvad tegemised saaksid projektikroonikasse nii sõnas kui pildis. Selleks ootan projektis oaslejate õpilaste ja õpetajate kaasabi (tekstid, fotod, videod ms).

V fevrale b naśei s´kole mnogie zanjatia poseśjonnõe Vengerskim Hungarian druzjam iz Vasvarizkoi s´kolõ.
Privet vsem nas´im druzjam!
Tervitus meie Ungari sõpradele Vasvarise koolist!


Õp Margit Lindau

esmaspäev, 28. jaanuar 2008

Pilte muudkui tehakse

Piret. teemal KOOL.
Praegu on usin joonistamise periood. Niipea kui me kokkusaamiseks aega jälle saame, teeme neist arvutitöötluse ning paneme piltsõnastikku lisa. Olgu tänagi üks digilauapilt ilmestamaks mei õpilaste töökust ja usinat osalust käimasolevast projektist.

reede, 25. jaanuar 2008

Digilaua pilte

Täna saadavad tüdrukud mulle juba digilaual joonistatud pilte. Tasub vaadata, sest ma tunnen rõõmu, et saan oma õpilastele õpetada uusimat tehnikat.

neljapäev, 24. jaanuar 2008

Tüdrukud töötasid digitaallaual

Oleme õnnelikud, et meie arvutiklassis on ühel osal arvutitest lisatud ka digitaallauad. Olime õpilastega sellega harjutamas. Eelmisel õppeaastal lapsed kasutasid seda, kuid tänavuse projekti tööde tegemisel üritame intensiivsemalt digilaudu kasutada. Töödki kujunevad efektsemad. Piretil valmis mitu tööd. Juurdelaekunud joonistusi hakkan oma abilistega uuel nädalal töötlema. Vaatame, mida toob homne päev.

kolmapäev, 23. jaanuar 2008

Pildid piltsõnastikku

Tauril ja Enril oli täna vähe tunde ja nii saingi kohe haarata töösse. Poisid tulid meeleldi, ise leidsid mu arvutiklassit üles ja hakkasime toimetama. Seni laekunud pildid saidki piltsõnastikku üles.
Samas aga õppisime ja kuulasime ungarikeelset sõnavara. Nende pildid helindiga on üles laetud Vasvarise kooli blogile.

KIITUS - TAURI ja ENRI!
õp M Lindau

teisipäev, 22. jaanuar 2008

Ettevalmistused käivad ...

Praegu, jaanuarikuus, on juhtkond maikuise Comeniuse töökoosoleku ettevalmistustöödega päris palju teinud. Partneritele on majutuskohad broneeritud, päevaplaanide üle on aru peetud, otsitakse sponsorit ja ms. Loomulikult on külaliste vastuvõtt vastutusrikas ettevõtmine.

Mis muud, soovin direkor Marikale ja projekti kuraatorile Marinale ainult jõudu!
Margit

Saadetis Ungari Instituudist

Kuna oleme kõik Ungari-teemalise stendiga ametis, on agarasti kaasa löönud ja klassijuhataid toetama tulnud meie huvijuht Merle. Tema eestvedamisel on kooli jõudnud hulganisti raamatuid, kaarte, katalooge, cd-d, dvd-d Ungari kohta. Aga minasjuturaamatuid otsivad lapsed oma kodust ja toovad kaasa. kolmas klass loeb ungari muinasjutte ja teeme sellel teemal ka stendi.

Pireti osalusest

Tore, et projektiga löövad kaasa ka suuremad õpilased. Seitsmendikud olid mulle eelneva teema juures ka suureks toeks. Veel eile hilisõhtul saatis Piret oma pilte. Piretil ja ta õdedel on kodus seda hea teha, sest paberkandjal pilte saavad koduse skänneriga arvutisse salvestada. Kuna projekti raames on meie arvutiklassi muretsetud ka digitaallauad, mida saab kasutada joonistamisel, siis üha rohkem hakkavad õpilased ka sellega kaastöid tegema. Kindlasti projekti käigus välissõitude gruppide moodustamisel võtame arvesse õpilaste aktiivsust ja kohusetunnet asja juures.
Pireti eilseid pilte saab näha projekti piltsõnastikus.

esmaspäev, 21. jaanuar 2008

Henri ja Tauri olid ametis

Karin (3.kl) joonistas lund nii

Meie tehniline toimkond oli täna õpetajale abiks. Digikaameraga laste joonistusi pildistada, pärast ka arvutitesse tõmmata ja seal lõigata - see oli täna meie töö. Tänane päev sobis ajaliselt Taurile ja Henrile (5.klassi poisid). Nii, kui pildid on arvutites ja vajadusel lõigatud, siis paneme kohe ka virtuaalsesse piltsõnastikku üles.

AVALDAN KIITUST TAURILE ja HENRILE!

pühapäev, 20. jaanuar 2008

Kolmas klass tegi tööd

Kolmanda klassi õpilased joonistasid Keelesilla projektile pilte. kuigi jõuluaeg on selleks korraks möödas, jäävad ju kombed ja sõnavara igaveseks. Seega - joonistati jõulupilte.


reede, 18. jaanuar 2008

Teise teema sõnavara

Hetkel on laekunud algklasside joonistusi. Reedel alustame töörühmaga digikaameraga tööle, Picasas töötlema ja siis saab ka piltsõnastikku üles panna.
Loodame, et nüüd ka seitmenda klassi tüdrukud saavad kaasa lüüa. Jääb vaid üle tunniplaaniga tutvuda ja selleks aeg leida.

kolmapäev, 16. jaanuar 2008

1.klass joonistas

Aitäh, esimene klass jaõpetaja Valve. Olite varmad oma töid esitama. Kiitus!

Ungari Instituudist

Koolis on õpetajad projektist väga haaratud. Kõigil tuksub mõttes veebruarikuus UNGARI, sest selle riigi kohta otsime materjali. Veebruaris paneme klassidesse stendid. Huvijuht Merle pakub meile materjali, mille saab sellelt lingilt.

teisipäev, 8. jaanuar 2008

Jagasime ülesandeid

Kui eelnevalt käis juba projekti sõnastiku koostamise töö, siis tänaseks on klassijuhatajad endale võtnud stendi teemad. Projekti koordinaatori Marina ja huvijuht Merle ettepanekul on veebruarikuu Ungari-kuu, märts on Rootsile pühendatud ja aprillis on Norra stendide ülespanemine. Lisaks sellele on kuu lõpus oma stendide esitlemise. Näiteks, kui keegi on valinud stendi Ungari toitudest, siis esitluse päeval pakubki see klass meile ungari toitu maitsta. Üldiselt on teemad järgmised: kunst, kirjandus (vanemad klassid), muinasjuturaamatud (3kl), geograafia, muusika, rahvariided, riigi sümboolika jmsMaikuus aga ootame sõpru külla.

Kõikidele tegijatele head pealehakkamist!