kolmapäev, 26. märts 2008

teisipäev, 25. märts 2008

Tutvusime Rootsimaaga

Sel kuul õpiti tundma Rootsi kirjandust, sümboolikat, geograafiat jne Tore oli jälgida Pipsid, nende tantsu, Karlssonit tembutamas. Üritus oli meeleolukas.

esmaspäev, 24. märts 2008

VAHEKOKKUVÕTE COMENIUS PROJEKTI TEGEMISTEST

MEIE PROJEKT KOOSTÖÖS NORRA, ROOTSI JA UNGARIGA KANNAB PEALKIRJA ‚’KEELESILDADE EHITAMINE’’ JA LÕPP-PRODUKTINA VALMIB 4-KEELNE SÕNARAAMAT. SÕNASTIKU KOOSTAMINE JA PILTIDE JOONISTAMINE VASTAVALT TEEMADELE KÄIB PIDEVALT. OTSUSTASIME KOOLIS, ET LISAKS SELLELE IGAPÄEVASELE TÖÖLE ÕPIME LÄHEMALT TUNDMA KA MEIE PARTNERITE KODUMAAD JA KULTUURI. KUNA ESIMENE PARTNER- RIIK OLI UNGARI, MIDA KÜLASTASIME NOVEMBRIS, SIIS SAIGI VALITUD UNGARI ESIMESEKS RIIGIKS MILLEGA LÄHEMAT TUTVUST TEHA. KUULUTASIME VEEBRUARI KUU UNGARI KUUKS MEIE KOOLIS. SEE TÄHENDAS SEDA ET IGA KLASS SAI ÜLESANDE UURIDA ÜHT LÕIKU UNGARIST JA HILJEM PIDI SEDA TUTVUSTAMA KOGU KOOLILE. 1. JA 2. KLASS UURISID UNGARI SÜMBOOLIKAT JA KUULASID KLASSIJUHATAJA REISIMULJEID UNGARIST. 3.KLASS LUGES UNGARI MUINASJUTTE JA JOONISTAS NENDE PÕHJAL.4.KLASS UURIS UNGARI RAHVARIIDEID, 5.KLASS TEGI TUTVUST UNGARI RAHVUSKÖÖGIGA, 6.KL TEGI TUTVUST UNGARI KIRJANDUSEGA JA KÜLASTAS TEATRIETENDUST ‚’PAL-TÄNAVA POISID, 7.KL UURIS UNGARI HELILOOJAID JA MUUSIKAT, 8.KL TEGI TUTVUST UNGARI GEOGRAAFIAGA JA 9.KL UNGARI KUNSTIGA. IGA KLASS TEGI OMA UURIMUSEST KA SEINALEHELE KOKKUVÕTTED TEISTELE VAATAMISEKS JA LUGEMISEKS. SELLEKS TÖÖKS OLI AEGA ÜKS KUU.
JA SIIS SAABUS TEISIPÄEV 26.VEEBRUAR, MIS OLI KUULUTATUD UNGARI PÄEVAKS MEIE KOOLIS. KOOLI KOKK VALMISTAS SEL PÄEVAL UNGARI ÜHT RAHVUSROOGA TOKANY’T, MIS KOOSNEB RIISIST JA SEALIHAST KASTMES. PÄRAST TUNDE TOIMUS PIDULIK AKTUS- KUHU OLID KUTSUTUD KA KÜLALISED. KÜLLA TULID MEILE- DR. GYULA DAVID , KES ON TALLINNAS ASUVA UNGARI INSTITUUDI DIREKTOR JA TARTU ÜLIKOOLI ÜLIÕPILANE MARIE SAARKOPPEL, KES ÕPIB UNGARI KEELT JA KULTUURI. DR. GYULA DAVID RÄÄKIS MEILE UNGARI INSTITUUDI TEGEMISTEST JA ÜRITUSTEST, MIDA NAD EESTIS KORRALDAVAD. MARIE SAARKOPPEL RÄÄKIS KEELEÕPPE VAJALIKKUSEST JA VÕIMALUSTEST NING ÜHESKOOS PROOVISIME KA MÕNDA UNGARI KEELSET VÄLJENDIT JA SÕNA ÕPPIDA. SEEJÄREL SAID SÕNAJÄRJE MEIE KOOLI ÕPILASED, KES TUTVUSTASID OMA VEEBRUARI KUU JOOKSUL TEHTUD TÖID UNGARIST. ALGKLASSI LAPSED LAULSID UNGARI HELILOOJATE LAULE. 5. JA 6.KL OLID TEINUD DRAMATISEERINGU UNGARI KIRJANDUSE AINETEL. KA KÕIKI SEINALEHTI OLI VÕIMALUS VAADATA. PÄEV LÄKS IGATI KORDA JA ÕPILASED SAID TEADA PALJU UUT JA HUVITAVAT.
MÄRTSIKUU ON KUULUTATUD ROOTSIGA TUTVUMISE KUUKS. MAIKUUS TOIMUB VEEL VIKTORIIN, KUS TULEB NÄIDATA OMA TEADMISI PARTNER- RIIKIDE KOHTA.
JA MAI LÕPUS OOTAME KÕIKI PARTNEREID KÜLLA, ET NEILEGI NÄIDATA, MILLEGA OLEME VAHEPEAL TEGELENUD.
PROJEKTI KOORDINAATOR MARINA MAASIK

SUMMARY OF COMENIUS PROJECT ACTIVITIES

OUR PROJECT WITH NORWEGIAN, SWEDISH AND HUNGARIAN PARTNERS HAS THE TITLE ‚’BUILDING LANGUAGE BRIDGES’’ AND FINALLY WE HAVE TO PUBLISH A DICTIONARY IN 4 LANGUAGES. COMPILING THE DICTIONARY AND DRAWING AND PAINTING ARE OUR EVERY DAY ACTIVITIES. BESIDES IT WE DECIDED TO STUDY THE CULTURE AND COUNTRIES MORE THOROUGHLY. AS THE FIRST COUNTRY WE VISITED IN NOVEMBER WAS HUNGARY THEN WE CHOSE HUNGARY TO BE THE COUNTRY WHICH CULTURE WE ‚LL STUDY FIRST. FEBRUARY WAS DECLARED TO BE THE MONTH OF HUNGARY. IT MEANT THAT EVERY CLASS GOT A TASK TO STUDY SOMETHING ABOUT HUNGARY AND AT THE END OF THE MONTH REPORT IT TO THE WHOLE SCHOOL. 1.AND 2.CLASSES STUDIED SYMBOLICS OF THE COUNTRY AND LISTENED TO CLASSTEACHER’S TRAVEL IMPRESSIONS. SHE WAS IN HUNGARY SOME YEARS AGO. 3.CLASS READ HUNGARIAN FAIRY TALES AND DREW PICTURES ABOUT IT. 4.CLASS STUDIED NATIONAL CLOTHES OF HUNGARY. 5.CLASS STUDIED NATIONAL KITCHEN AND NATIONAL FOOD, 6.CLASS STUDIED HUNGARIAN WRITERS AND LITERATURE AND THEY VISITED THE THEATRE WHERE WAS PLAYED ``THE BOYS OF PAL-STREET``, 7.CLASS STUDIED HUNGARIAN MUSIC AND COMPOSERS, 8.CLASS STUDIED GEOGRAPHY AND NATURE, 9.CLASS STUDIED ART AND ARTISTS. AT THE END OF MONTH EVERY CLASS HAD TO MAKE THEIR REPORTS WHAT THEY HAD LEARNED ABOUT AND ALSO MAKE A NOTICEBOARD ABOUT THIS MATERIAL. SO THAT ALL THE STUDENTS CAN SEE AND READ IT. FOR THIS TASK EVERY CLASS GOT ONE MONTH.
AND THEN ARRIVED 26TH OF FEBRUARY, WHICH WAS DECLARED THE DAY OF HUNGARY. SCHOOL COOK MADE HUNGARIAN FOOD- TOKANY WHICH CONSISTS OF RICE AND PORK WITH SAUCE. AFTER THE LESSONS WE HAD A FESTIVE GATHERING. ALSO GUESTS WERE INVITED. THE GUESTS WERE DR GYULA DAVID WHO IS THE DIRECTOR OF HUNGARIAN INSTITUTE IN TALLINN AND MARIE SAARKOPPEL WHO IS THE STUDENT OF HUNGARIAN LANGUAGE AND CULTURE IN TARTU UNIVERSITY. DR GYULA DAVID SPOKE ABOUT HUNGARIAN INSTITUTE, ABOUT THE ACTIVITIES THEY ORGANIZE IN ESTONIA. MARIE SAARKOPPEL SPOKE ABOUT THE NECCESSITY AND IMPORTANCE OF STUDING LANGUAGES. THEN OUR STUDENTS TOOK THE FLOOR AND PRESENTED WHAT THEY HAD DONE DURING THE MONTH. PRIMARY SCHOOL CHILDREN SANG THE SONGS WRITTEN BY HUNGARIAN COMPOSERS, AND 5 AND 6 CLASS HAD DRAMATIZED PIECES OF HUNGARIAN LITERATURE. ALSO EVERYBODY HAD CHANCE TO READ AND LOOK AT THE NOTICEBOARDS EVERY CLASS HAD MADE. THE DAY WAS SUCCESSFUL AND EVERYBODY GOT TO KNOW SOMETHING INTERESTING AND NEW. MARCH WILL BE THE MONTH OF SWEDEN. IN MAY THERE WILL BE A QUIZ, WHERE ALL THE QUESTIONS WILL BE ABOUT OUR PARTNER COUNTRIES.
AND AT THE END OF MAY WE WILL WAIT FOR ALL OUR PARTNERS TO COME AND SEE WHAT WE HAVE DONE MEANWHILE

PROJECT COORDINATOR MARINA MAASIK