kolmapäev, 30. aprill 2008

Sõna on Kooli Pressi toimetajal Karin Visnapuul

Norra Päev

29. aprillil oli meie koolis Norra päev. Selleks päevaks oli iga klass otsinud veidike materjali mõne Norraga seotud teema kohta. Näiteks 3.klass uuris Norra koolisüsteeme ja 8. klass tegeles Norrast pärit kuulsate maadeuurijatega. Algklassides tegeleti üldiselt väga palju trollidega. Nagu võis näha ka nende lustakatest ettevõtmistest. Aktusel esines meile algklasside näitering ühe näidendiga, mis oligi trollidest. Samuti jutustasid 4. klassi õpilased meile trollide elust, kommetest ja sellest, kuidas kõige paremini trolle leida Norrast ülesse. Norra ongi ju tuntud kui trollide maa. Peale selle esines ka 8. klass lühikeste ettekannetega Norra maadeuurijatest. Alates kõige esimesest, Erik Punasest, lõpetades Thor Heyerdahliga.
Peale selle muutis meie päeva eriliseks see, et meil käis ka külalisi. Esimene neist oli Madli Ohaka. Tema on MTÜ Norra Sõbrad, üks liige. Tema käis meile rääkimas Norra maadeuurija Thor Heyerdahlist. Meile näidati slaidishowd tema elust, kuid see polnud kõik. Tal oli kaasas ka DVD selle mehe retkest. Kuid see ei olnud mingi tavaline film. Film oli puhtas norra keeles. Mõnel meist avanes võimalus esimest korda kuulata norra keelt. See oli väga huvitav ja erines üsna palju meie keelest. Film oli must-valge. Külas käis meil ka Ane KjØlås. Tema tuli meile külla Norra saatkonnast. Tema suust kuulsime me samuti ehtsat norra keelt.
Ka meie kooli sööklast õhkus Norra hõngu. Nimelt oli kokk meile valmistanud traditsioonilist Norra rahvustoitu. Selle õiget nime ma ei teagi, aga jällegi meie eesti rahvustoidudega võrreldes oli see eriline maitseelamus. Vahetundide sisustamiseks lasti Kooli Raadiost meile norra muusikat.
See päev oli väga tore ja huvitav ning samuti ka hariv vaheldus meie tavalisele koolipäevale. Kuna iga asi peab kord lõpema, siis mõne comeniuse projekti riigi uurimist ja tutvunist enam ei tule, aga varsti on meie kooli oodata ka külalisi nendest riikidest. Seega jääme huviga ootama.

Karin Visnapuu
8.klass
Kooli Pressi toimetaja

teisipäev, 29. aprill 2008

NORRA päeval

Norra kuu kulminatsioon

Täna näitasid meie kooli õpilased seda, mida nad olid klassides Norra kohta teada saanud.
  • Kaheksanda klassi õpilased Mihkel, Kaspar, Ahto, Tiina, Karin ja Enrico esinesid referaadiga maadeuurijatest,
  • 4.klassi tüdrukud poisid olid Trollid ja tutvustasid Trollide lugusid,
  • kolmanda klassi Eerik Poopuu ja Markus Treirat esitasid kokkuvõtte oma klassi teemast - haridusest,
  • Gerlin Kruuser luges Krista Aaviku (meie koolitädi) luuletust... .
  • Klassides on välja pandud vastavateemalised stendid.
  • Norra päeva suurüritusele olid taas kutsutud külalised. Sedapuhku Norra saatkonnast ja MTÜst Norra Sõbrad. 7. ja 8.klasside õpilased kuulasid loengut maadeuurijatest ja vaatasid norrakeelset filmi
  • Salme kooli KooliPressi toimetajalt Karin Visnapuult ootame sellekohast kirjutist.
Avaldame kiitust õpilastele aktiivse kaasalöömise ja edukate esinemiste eest! Avaldame tänu õpetajatele, kes oma aines õpilaste silmaringi laiendasid ja Norrat süviti tutvustasid!
Selle ürituse fotod on slaidshous ja videomaterjaliga saab ka peatselt tutvuda.
Projektitegemisi jätkub veel kooli lõpuni. Täna saabusid Ungari sõpradelt uued sõnad. Nüüd on teemaks sport. Mis muud, kui pintsel või arvutihiir kätte ja jälle usinasti joonistama. Toogu kaunis kevadpäike kõigile joonistajatele häid ideid piltsõnastiku täiendamisel.

kolmapäev, 9. aprill 2008

Norra kuu

Norraga tutvumise kuul on taas klassid valitud teemadega tutvumas. Vahvaid loodusvideosid on ülal ka 3.klassi veebilehel, mille vastu on õpilaste hulgas suur huvi. Siin pakun võimaluse aga tutvuda Norra interaktiivse kaardiga. Keeleoskajal on võimalus ka lisainfo saamiseks.
Ühine Norrat tutvustav kooliüritus seisab meil ees.