neljapäev, 28. veebruar 2008

Ungaripäev pildis

Ungarikuul ungaripäev

Juba jaanuarist alates oli Salme koolis palju - palju tegemisi. Igapäevastele treeningutele ja õpingutele lisandus nö projektikuuks, ungarikuuks, palju toimetamisi juurde. Teisipäeval, 26. veebruaril, aga toimus koolis kokkuvõtlik üritus . See oli päris suurejooneline. Üritust toetas Ungari Instituut.


 • Kohale oli saabunud ka Ungari Instituudi direktor Gyula Dàvidi, kaasas Tartu Ülikooli ungari keelt õppiv tudengist abiline (tõlkimisel) Marie Saarkoppel. Eesmärgiks oli tutvustada Ungarit, kultuuri, kombeid, tavasid. Marie Saarkoppel rääkis meie üheksandale klassile sellest, miks ka ungari keelt tasub õppida.
 • Kohale oli tulnud ka kohaliku ajalehe Oma Saar ajakirjanik Ats Vesiaid, kelle sulest ilmus artikkel ka kohalikus ajalehes.
 • Toimus aktus. Avasõnad ütles projekti koordinaator õp Marina Maasik.
 • Õpilased esitasid kokkuvõtteid oma uurimistöödest: kes geograafiast, kes muusikast, kes kirjandusest, rahvariietest jne.

Mõnedest klassides toimunud tegemistest:

 • 1.klassi õpilased kuulsid oma õpetajalt reisimuljeid Ungarisse
 • kolmandas klassis loeti ungari muinasjutte, joonistati pilte, esitati kokkuvõte loetust,
 • õp Mare Moondu juhendamisel õpiti selgeks paar ungari laulu, mis ka aktusel esitusele tulid.
 • Vahvalt oli õpetaja Tea Merivald dramatiseerinud ungari kirjandust ning 5.-9.kl õpilased selle esitasid.
 • Kõik õpetajad olid mitmete üritustega oma klassielu huvitavamaks teinud
 • Sõna anti külalistele Gyula Da´vidile ja Marie Saarkoppelile.
 • Aktuse lõpuminutid kuulusid tänukirjade ja meenete üleandmiseks. Salme kooli direktor Marika Pütsep tänas külalisi.
Koordinaator Marina Maasik avaldas tänu koostöö eest projektis aktiivselt kaasa löövatele õpilastele ja õpetajatele.

Comeniuse projekt "Keelesildade ehitamine" on õpilaste silmaringi arendamisel ja oskuste andmisel meie kooli toonud uue hoo, innustamaks meid kõiki enam vaatama Euroopasse ning leidma eestlast Euroopast.

Indu ja erksat mõtlemist projekti järgmiste etappide ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks!
Palju tänu huvijuhile, Merle Lepikule, kes seda üritust organiseeris.

Sellest vahvast päevast on ka videofilm valmimas, millest kindlasti ka päevikus teada anname.

pühapäev, 10. veebruar 2008

UNGARIkuu

Alates veebruarist algab meie sõpradekuud. Veebruaris on kõigil õpilastel ja õpetajatel võimalus sügavuti tundma õppida meie sõpru. Nii teeme algust veebruakuus, mil me kõik "oleme Ungari lainetel". Klassidesse või koridorides stendid kajastavad nimetatud rahvuspära, toimuvad erinevad üritused klassides, koolis, kokkamised, etlemised jpms

Annan endast parima, et meie vahvad tegemised saaksid projektikroonikasse nii sõnas kui pildis. Selleks ootan projektis oaslejate õpilaste ja õpetajate kaasabi (tekstid, fotod, videod ms).

V fevrale b naśei s´kole mnogie zanjatia poseśjonnõe Vengerskim Hungarian druzjam iz Vasvarizkoi s´kolõ.
Privet vsem nas´im druzjam!
Tervitus meie Ungari sõpradele Vasvarise koolist!


Õp Margit Lindau