neljapäev, 22. mai 2008

Aitäh ilusa kohtumise eest!


Täna toimus projektipartneritega lõpupiknik, millele eelnes nii öelda Kuressaare - päev. Kultuuriline ekskurss Kuressaare linnas, poodlemine ning lõõgastav ujumine SPAs. Õhtusel üritusel jagasime vastastikuseid tänusõnu koostöö eest, külalislahkuse, sõbralikkuse ... eest. Sooja tunde jättis tänane lõpupiknik, millest võtsid osa kõik kolleegid, grupp meie õpilasi, suhtlesime nii saksa, inglise ja ungarlastega isegi vene keeles.
Hommikul varakult asuvad sõbrad koduteele. Soovime neile ilusat koduteed ja toredaid taaskohtumisi järgnevatel projektiüritustel.

kolmapäev, 21. mai 2008

Reis ümber Saaremaa

Pärast hommikusööki istusid külalised bussi ja alustasid reisi ümber Saaremaa. Õpetaja Marinaga oli ka Vello Pütsep, kes oli giidiks. Merle Lepikul oli kaasas ka videokaamera, et jäädvustada nähtut - kuuldut. Õhtupoolikul istuvad meie ja külalisnoored ühises ringis, tuntakse end vabalt ja mõnusalt.

teisipäev, 20. mai 2008

Imeilus päev!

Külalised olid nõus meile autogramme jagama, tehes seda puutetundlikul tahvlil. Aitäh!
Päike särab, majas sõbrad - mis siis veel päeva paremini mõjutaks! Tänane projektipäev kujunes pidulikuks, samas ka töiseks.Aktusel tervitas direktor külalisi, õpilased Mihkel ja Sander tegid kokkuvõtte meie Comeniuse tegemistest kuude kaupa, õpilased esitasid väikese kontserdi. Koguneti loodusklassi, kus anti ülevaade Eesti Vabariigist, Saaremaast ja koolist lähemalt. Esinejateks olid Mihkel, Sander ja Marten. Arvutiklassis toimus külalisõpilastega nö digilauatund. Õpetajatega rääkisime aga e-koolist mitmest rollist lähtuvalt. Töökoosolekul arutati, kuidas kujuneb projekti lõputöö. Mõtteid oli väga häid. Innovaatiline keeleõpe on audiovisuaalne. Pärast kosutavat eestimaist lõunatamist jätkus tegevus Sõrve-ekskursiooniga. Päeva jääb meenutama rohked fotod ja videod. Head vaatamist!
Suured tänud meie kooli hakkajatele poistele ja tüdrukutele. Mihkel, Marten, Sander, Enri, Tauri, Piret, Senta, Annemari- SUUR AITÄH! TE OLITE VÄGA TUBLID!
The sun is shining, guests in the building - what else would influence the day! Today's project day turned ceremonial, at the same time expeditious. The headmaster greeted the guests, students Mihkel and Sander made an overview of our Comenius activities for each month, students performed a small concert. People gathered into the Chemistry/Physics class, where an overview was given about the Republic of Estonia, Saaremaa and the school. The presenters were Mihkel, Sander and Marten. There was a so-called digital board lesson for the guest students in the Computer class. We talked with the teachers about e-school using different roles(staff members, teachers, parents and students). At the meeting we discussed how will the project end. There were many good thoughts. Innovative language education is audiovisual. After a healthy Estonian lunch the activity continued with an excursion to Sõrve. The day will be reminded by many photos and videos. Have fun watching!Gratitude to our school's boys and girls. Mihkel, Marten, Sander, Enri, Tauri, Piret, Senta, Annemari- BIG THANKS! YOU WERE ALL GREAT!

esmaspäev, 19. mai 2008

Külalistele vastu

Juba varahommikul sõitsid direktor Marika Pütsep ja õppealajuhataja ja projekti koordinaator Marina Maasik Tallinnasse külalistele vastu. Ikkagi meretagune elu. Kindlasti on nüüdseks meie head Comeniuse-sõbrad pärale jõudnud. Külalised seavad end mõnusasti Tehumardi puhkekülas sisse, puhkavad reisiväsimusest... ja homme kohtume juba Salme põhikoolis. Kui nad vaid teaksid, kuidas neid oodatakse! Sama meeliülendav tunne oli sügisel Ungaris külas viibides. Head sõbrad Ungarist, Norrast ja Rootsist! Te olete oodatud!
Siinjuures annan ülevaate homsest tegevuskavast. Üldiselt püüan selle nädala tegevusi kajastada ka külalistele arusaadavas keeles, tehes seda inglise keeles Marten Tarkini abil. Seda enam, et Tehumardi puhkekülas on Wifi kasutusvõimalus.
In the earlymorning the director and the project manager went to Tallinn to meet the guests. Hopefully our kind Comenius friends have been arrived allready. Our guests stays in the Tehumardi guesthouse and tommorrow we will meet in the Salme school. If they would know how much we wait the moment to meet them. We felt realy nice feelig when we were in Hungary. We want to say that you are welcome.
Here I give an overview for tomorrow's plan of action. Generally I try to make it understandable to our guests in a common language - English - with the help of Marten Tarkin. Moreover, there are WiFi capabilities in Tehumardi.

teisipäev, 13. mai 2008

Toimus viktoriin

Üldiselt on meie koolis "jõukatsumine" teadmistes traditsiooniks saanud. Kõik on huvitatud silmaringi laiendamisest. Aga sedapuhku toimus meie projektisõprade - teemaline viktoriin. Kõik see, mille kohta olid varem väljas stendid, kõik see, millega esineti erinevate sõprusriikide päevadel, tuli täna taas meelde tuletada ja viktoriiniküsimustele vastused leida. Iga klass oli väljas ühe kuueliikmelise võistkonnaga. Tore on see, et ka algklassiõpilased said oma koondvõistkonnaga osaleda. Küll kõige pisemad ja nooremad, kuid vastuste andmisel mitte väga nõrgad. Viktoriini küsimused haarasid ka üldse meie projektitegemisi. Küsiti näiteks: kes on meie koolis projekti koordinaator, mis on projekti nimi, kes on aktiivsemad õpilased selles osalemas jms. Ürituse fotograafid olid Enry Tiitson ja Tauri Põlluäär, mõlemad on 5. klassi poisid.
Nüüd on jäänud veel loetud päevad, mil meie õpilastel on võimalus kohtuda just nende maade eakaaslastega, kelle kultuurist, geagraafiast, ajaloost jms oleme seni palju lugenud ja uurinud.

Head projektipäeviku sirvimist ja kodulehe lugemist! Ootan ka teemakohaseid (toit)joonistusi veel. Avaldan kiitust väga aktiivsele ja tublile joonistajale Piret Pruulile! Ootan aga joonistusi kõikidelt!
/strong>

pühapäev, 11. mai 2008

Kohtumine projekti partneritega

19.-23.maini on meil koolis külalised Ungarist, Roostist ja Norrast. Ettevalmistus projekti partneritega kohtumisürituseks on käinud mitmeid kuid. Planeerimine, mitmel erineval tasandil läbirääkimised, töökoosoleku kavandamine, õpilasürituste organiseerimine ja muu sarnane tegevus on olnud projekti koordinaatori ja direktori töö sisuks. Kindlasti nad kaasasid sellesse ka huvijuhi, majandusjuhi.

Soovime endile edu suurürituse õnnestumiseks!
Külalistele aga TERE TULEMAST SALME KOOLI SAAREMAALE!